Vuokraehdot

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Vaatimuksena on Suomessa voimassa oleva ajokortti (B-kortti), sekä olosuhteisiin riittävä ajotaito. Vuokrasopimus syntyy varauksen yhteydessä.

2. VUOKRAN MAKSU
Vuokra maksetaan käteisellä auton luovutuksen yhteydessä.

3. POLTTOAINE JA TANKKAUS
Ajoneuvo luovutetaan ja palautetaan tankki täynnä. Polttoaine ei sisälly vuokrauksen hintaan, vaan asiakas maksaa sen itse. Auto on tankattava aina ennen palautusta. Jos autoa ei palauteta tankattuna, tankkauksesta laskutetaan 3€/litra + laskutuslisä 20€.

4. VAKUUTUS JA KORVAUSVASTUU
Omavastuu on vahinkotapauksissa 2000€ tai lisämaksusta 500€. Vuokraaja vastaa kaikista ajoneuvolle sattuneista vahingoista. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisontaajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan
vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. VUOKRAAJAN VASTUU
Autoa ei saa jättää pysäköidyksi lukitsematta sitä. Vuokraaja on vastuussa autosta antaessaan sen toisen henkilön käyttöön. Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokraaja tiedostaa, että Vuokraamo voi toimittaa viranomaisille tai yksityisille pysäköinninvalvonnan yrityksille Vuokraajan henkilötietoja edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

6. VUOKRAAMON VASTUU
Vuokraamo ei korvaa mitään asiakkaalle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtuvat vuokra-aikana vuokra-autoon tulleesta teknisestä viasta. Mikäli vuokra-autoon tulee vuokra-aikana sellainen tekninen vika, joka ei johdu asiakkaan omasta huolimattomuudesta, joka estää ajoneuvon ajamisen, on asiakkaan soitettava vuokraamon päivystyspuhelimeen asian jatkohoidon selvittämiseksi. Mikäli ajoneuvoa ei tämänkään jälkeen saada takaisin liikenteeseen ja ajokuntoon, kauppa puretaan ja vuokraamo palauttaa vuokrasumman kyseiseltä päivältä. Mikäli vuokra-aika on pidempi palautetaan myös jäljellä olevien päivien vuokrasumma. Vuokraamon korvausvelvollisuus on maksimissaan jäljelläoleva vuokra-aika.

7. MUUT SOPIMUSEHDOT
Hinnastossa mainittu hinta per päivä:llä tarkoitetaan kalenteripäivää (ei vapaavalintaiset 24 tuntia).

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty.

Myöhästyneestä palautuksesta perimme 30€ jokaista alkavaa tuntia kohden.

Varauksen voi perua viimeistään 2 vuorokautta ennen vuokra-aikaa. Peruuttamattomasta varauksesta perimme sovitun vuokrahinnan.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokraajalla ei saa olla luottotiedoissa maksuhäiriömerkintöjä tai vaihtoehtoisesti vuokraaja jättää valitun omavastuun suuruisen käteis- tai korttimaksupantin. Jos riittävää panttia ei voida jättää, autoa ei voi vuokrata ja se käsitellään peruuttamattomana varauksena. Peruuttamattomasta varauksesta perimme sovitun vuokrahinnan. Jos vuokraaja ei pysty suoriutumaan velvotteistaan vuokraamolle, voidaan jo maksetut maksut ja/tai mahdollisesti annetusta pantista tai vakuudesta kohdentaa maksuja avoimiin saataviin.

Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ajankohtaiset luottotiedot. 

Mahdollisista rahan palautuksista vähennämme käsittelymaksun 20€

Laskutuslisä 20€