Vuokrausehdot

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vaatimuksena on Suomessa voimassa oleva ajokortti (B-kortti), sekä olosuhteisiin riittävä ajotaito. Vuokrasopimus syntyy varauksen yhteydessä.

2. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan käteisellä auton luovutuksen yhteydessä.

3. POLTTOAINE JA TANKKAUS

Ajoneuvo luovutetaan ja palautetaan tankki täynnä. Polttoaine ei sisälly vuokrauksen hintaan, vaan asiakas maksaa sen itse. Auto on tankattava aina ennen palautusta. Jos autoa ei palauteta tankattuna, tankkauksesta laskutetaan 3€/litra + laskutuslisä 15€.

4. VAKUUTUS

Omavastuu on vahinkotapauksissa 2000€ tai lisämaksusta 500€.

5. VUOKRAAJAN VASTUU

Autoa ei saa jättää pysäköidyksi lukitsematta sitä. Vuokraaja on vastuussa autosta antaessaan sen toisen henkilön käyttöön. Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

6. VUOKRAAMON VASTUU

Vuokraamo ei korvaa mitään asiakkaalle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jotka johtuvat vuokra-aikana vuokra-autoon tulleesta teknisestä viasta. Mikäli vuokra-autoon tulee vuokra-aikana sellainen tekninen vika, joka ei johdu asiakkaan omasta huolimattomuudesta, joka estää ajoneuvon ajamisen, on asiakkaan soitettava vuokraamon päivystyspuhelimeen asian jatkohoidon selvittämiseksi. Mikäli ajoneuvoa ei tämänkään jälkeen saada takaisin liikenteeseen ja ajokuntoon, kauppa puretaan ja vuokraamo palauttaa vuokrasumman kyseiseltä päivältä. Mikäli vuokra-aika on pidempi palautetaan myös jäljellä olevien päivien vuokrasumma. Vuokraamon korvausvelvollisuus on maksimissaan jäljelläoleva vuokra-aika.

7. MUUT SOPIMUSEHDOT

Hinnastossa mainittu hinta per päivä:llä tarkoitetaan kalenteripäivää (ei vapaavalintaiset 24 tuntia).

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty.

Myöhästyneestä palautuksesta perimme 30€ jokaista alkavaa tuntia kohden.

Varauksen voi perua viimeistään 2 vuorokautta ennen vuokra-aikaa. Peruuttamattomasta varauksesta perimme sovitun vuokrahinnan.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.